Tarrega
Planta de processament i envasament d’olis d’oliva i olis de llavor amb una capacitat de:

  • Processament i elaboració d’oli d’oliva de més de 100.000 tones a l’any.
  • Refinació d’oli d’oliva de 200 tones al dia.
  • 11 línies d’envasament de les quals, amb una capacitat total equivalent a 150 milions de litres a l’any.
  • L’equivalent a 16.000 camions anuals.

A continuació, es mostra un breu vídeo de la construcció de la nova extractora d’oli de llavors inaugurada el 27/09/2019.