egipte

Egipte Molí amb capacitat de processament de 10.000 tones d’olives a l’any.