Planta de processament i envasament d’olis d’oliva i olis de llavors amb una capacitat de:

  • Processament i elaboració d’oli d’oliva de més de 100.000 tones a l’any.
  • Refinament d’oli d’oliva de 200 tones al dia.
  • 11 línies d’envasament de les quals, amb una capacitat total equivalent a 150 milions de litres a l’any.
  • L’equivalent a 16.000 camions anuals.

A continuació, es mostra un breu vídeo de la construcció de la nova extractora d’oli de llavors inaugurada el 27/09/2019.

Expedient FN-PGESI-2017-000582

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “SUSTITUCIÓN DE MOTORES E INCORPORACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN MOLIENDA Y PRENSADO”, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA i gestionat per l’INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiencia energètica consistent en la substitució dels motors de baixa eficiència IE1 de les premses 1, 2 i 4 per nous motors d’alta eficiència IE3 i en la incorporació de variadors de freqüència per als motors de les premses 1, 2, 3 y 4 i per als motors dels molins 1 i 2, aconseguint un estalvi estimat de 25,22 tep/any.

Expedient 687

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EXTRACCIÓN DE ACEITES DE SEMILLAS”, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA i gestionat per l’INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la substitució de la unitat d’extracció d’oli de llavors per solvent per una nova unitat d’alta eficiència energètica, aconseguint un estalvi estimat de 1.173,80 tep/any

EXPEDIENT FN-PGESI-2018-001925

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS S.A.U. ha rebut la concessió d’una ajuda de 40.320 € per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA EN LA GENERACIÓ D’AIRE COMPRIMIT”, gestionada per l’INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. El projecte consta d’una única actuació consistent en la substitució de 4 compressors de pistó per 3 compressors de cargol d’alta eficiència energètica. Principals característiques dels nous compressors: oil free, velocitat variable, transmissió directa 1:1, màquina d’injecció d’aigua, assecador frigorífic incorporat, motor IE3, refrigeració per aigua, alimentació elèctrica 400V-III-50Hz i sistema control avançat. S’ha aconseguit un estalvi energètic estimat de 21,24 tep/any.

EXPEDIENTE 75800232017

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS S.A.U. ha rebut la concessió d’una ajuda de 253.260,81 € per al seu projecte “Projecte estratègic BAIEO”, dins del programa d’ajudes per a inversions per a la transformació i comercialització dels aliments, una actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 cofinançada pel Fons Europeo Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals i cofinançada també pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Les inversions realitzades han servit per a incrementar la capacitat de tractament d’olis de l’empresa, tant d’oli de llavors com d’oli d’oliva, mitjançant una optimització dels processos productius que permet reduir costos i millorar el rendiment energètic de les instal·lacions i l’impacte ambiental dels processos industrials, al mateix temps que doten a la companyia de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de nous productes enfocats al mercat nacional i internacional.

EXPEDIENT ICA012/19/00044

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U., ha rebut la concessió d’una  ajuda de 121.654,55€ per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Millora de l’eficiència energètica en la planta de Tàrrega de “BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U.” coordinada per l’Institut Català d’Energia i cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. El projecte consisteix en la reducció de consums energètics mitjançant la implementació d’una nova xarxa de Leds més eficients, millora dels equips per a la generació d’aire comprimit i millora en l’eficiència energètica del sistema d’assecat de pipes.

Ajudes a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2022.

Línia 1: Ajudes per a PROJECTES DE REFORÇ COMPETITIU EMPRESARIAL

Descripció del projecte:

La transició proteica és la substitució del consum de proteïna animal per proteïna alternativa, terme que engloba totes aquelles fonts basades en vegetals, algues i fongs, insectes o carn conreada. Un dels buits actuals més rellevants de la transició proteica és el seu impacte sobre la salut dels consumidors, sobretot en aquelles etapes de la vida que requereixen d’una aportació proteica de qualitat, com el creixement o l’envelliment. Les proteïnes alternatives són en realitat extractes rics en proteïnes que poden obtenir-se de diferents fonts. La gran variabilitat en la seva composició, derivada dels processos d’obtenció i de la mateixa font original impossibiliten, a priori, conèixer la qualitat nutricional del producte resultant.

En aquest context de convivència proteica, on productes carnis i productes no carnis conviuen en el mercat i els consumidors han de triar, els beneficis nutricionals i de salut de les noves fonts de proteïna, o alternatives proteiques, fa falta que siguin evidenciades a través d’estudis científics rigorosos que demostrin la qualitat de la proteïna, el seu valor nutricional i els beneficis derivats del seu consum crònic.

Objectiu:

El projecte té com a objectiu estudiar la qualitat proteica amb estudis validats científicament de les noves proteïnes emergents disponibles avui en dia a la indústria alimentària per a donar resposta a la necessitat clau de la transició proteica.

Pressupost:

Pressupost total aprovat Total Import Ajuda
77.420,24 € 53.511,89 €

Amb el suport de:

Línia 1: Ajuts per projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci.

El projecte consisteix en analitzar, dimensionar i prioritzar totes aquelles noves actuacions i iniciatives per l’empresa que esdevinguin noves activitats de negoci. En particular, l’estudi es focalitza en la revalorització dels subproductes d’extracció d’olis vegetals, degut al nou i potencial escenari de millora que representa en competitivitat i sostenibilitat per la companyia.

Pressupost:

Pressupost total aprovat Total Import Ajuda
39.000 € 29.250 €

Amb el suport de:

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U ha dut a terme un projecte d’inversió per al “Desenvolupament i millora de la planta productiva de BAIEO”.

El projecte ha comptat amb el suport de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), i la Generalitat de Catalunya gràcies a les ajudes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinades a les inversions relatives a la transformació i comercializació d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02). El projecte va comptar amb una subvenció de 308.399,43 €.