Reaprofitar els residus de la indústria oliera serà possible gràcies al projecte europeu LIFE CYCLOPS

scabreUncategorized @ca

  • El projecte LIFE CYCLOPS, cofinançat pel Programa LIFE de la Comissió Europea, validarà un nou procés per recuperar polifenoles de residus, promovent així l’economia circular.
  • Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, lidera aquesta iniciativa, en la qual també participen Aquatec, empresa del grup Agbar, Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSI), Unió Origen i Unió Nuts.

En alguns països mediterranis, la producció d’oli d’oliva és una de les activitats industrials més importants i ha augmentat considerablement en els darrers anys. En el procés d’ elaboració de l’ oli d’ oliva es generen diferents residus que, debido a la seva composició, són contaminants, per la qual cosa la seva gestió i emmagatzematge són complexos.  Actualment hi ha diferents opcions per a aquest fi, però la seva baixa capacitat de processament i la manca de circularitat assenyalen la necessitat d’ un model de gestió millorat.

 

Una solució sostenible i econòmica per valoritzar els residus de la indústria oliera.

En aquest context, el projecte LIFE CYCLOPS, que ha iniciat la seva activitat recentment, té com a objectiu demostrar tècnicament i econòmicament una tecnologia sostenible per recuperar i valoritzar els polifenols dels residus de la indústria de l’ oli d’ oliva.  Aquesta solució ofereix un model d’economia circular i residu zero per aprofitar aquests sobrants i convertir-los en productes d’alt valor afegit per a altres indústries.

 

A més, el projecte no només se centrarà en els polifenols, sinó en la gestió integral dels residus de la indústria oliera. Més enllà del reaprofitament d’ aquests subproductes, es buscarà produir biogàs i digestat, un material residual que es genera a partir de la digestió anaeròbica, per al seu ús com a compost en agricultura. Així mateix, es durà a terme la transferibilitat de la solució LIFE CYCLOPS a la indústria vitivinícola.

 

LIFE CYCLOPS posarà a prova la seva tecnologia en dos emplaçaments diferents.

La solució LIFE CYCLOPS es validarà a escala pilot a les instal·lacions de l’empresa Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, en endavant BAIEO, líders en el processament industrial, envasat i comercialització d’olis d’oliva i llavors, i vinagres entre altres aliments mediterranis.  Amb l’aplicació de la tecnologia a gran escala, es podrà tractar el 100% de l’alperujo generat a les instal·lacions de l’almàssar que BAIEO té a Cabra, Córdoba, per poder revaloritzar els subproductes generats durant l’extracció d’oli d’oliva.  A continuació, la planta pilot es traslladarà a Unió Origen, cooperativa de la indústria vinícola.  En finalitzar el projecte, es preveu implementar la solució en 5 instal·lacions de la indústria de l’oli i 8 instal·lacions vinícoles.  Això representa la producció de 41,8 tones a l’ any de polifenoles, un producte de valor afegit per a la indústria farmacèutica, nutracèutica i cosmètica, i la producció de 57. 800 i 42. 400 tones a l’ any d’  alperujo desfenolitzat i residus vinícoles, idonis per a la codigestió a les estacions d’ aigua residual.

 

El consorci del LIFE CYCLOPS, liderat per Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, compta amb la participació d’Aquatec, empresa del grup Agbar que proporcionarà la tecnologia;  el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ―a través de l’Institut de Catàlisi i Petroleoquímica― que se centrarà en els processos de purificació i caracterització dels polifenoles i BAIEO, a les instal·lacions dels quals s’ubicaran les plantes pilot, Unió Origen i Unió Nuts.

Més informació a la web del projecte.

Francisco Plou Lab: Monitoring meeting of LIFE CYCLOPS project