Són aquells que procedeixen de les llavors per mètodes d’extracció mecànica i / o dissolució per dissolvents. BORGES produeix oli de llavors procedents de la dieta mediterrània, com el gira-sol (Standard o alt oleic), així com l’oli de llavor de raïm, i la colza.

En totes les etapes productives establim controls analítics que garanteixen en tot moment la màxima qualitat dels nostres olis. Tenim traçabilitat total de tots els lots / partides i podem assegurar els orígens i els processos que ha passat cadascun dels nostres olis.