En la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa de Borges International Group es pot trobar un major detall sobre el nostre compromís amb el medi ambient i amb les comunitats on duem a terme la nostra activitat.

L’Ètica Professional possibilita dur a la pràctica els valors de la Responsabilitat Social que ens ajuden a exercir les nostres obligacions en un marc de coherència i correspondència social. No hi ha Responsabilitat Social Corporativa real sense el compliment de les responsabilitats socials, ni la pràctica concreta de l’Ètica Professional per les empreses.

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils està compromès amb els principis del Global Compact de les Nacions Unides, que busca promoure la responsabilitat ciutadana corporativa perquè els negocis i empreses puguin ser part de la solució als reptes de la globalització i arribar a una economia més inclusiva i sostenible.

La Responsabilitat Social Corporativa és clau per a nosaltres. Som una empresa centenària i al llarg de la nostra història hem crescut de forma sostenible. No només hem complert la legislació, sinó que hem volgut anar més enllà en els nostres compromisos socials i ambientals escoltant sempre als nostres grups d’interès.

recogida de aceitunaselaboración aceite borgesolivo aceite borges