Investigación aceite borges
analisis aceite borges
analisis aceite borges en laboratorio

Creiem fermament que anticipar-se és la millor manera de liderar el futur. Per això hem realitzat un important esforç inversor en investigar, innovar i millorar els processos, garantint així la competitivitat i el futur de la companyia.

Els principals projectes en curs estan orientats a obtenir:

  1. Introducció a nous sistemes d’extracció.
  2. Noves aplicacions per a la valorització de subproductes.
  3. Desenvolupament de nous envasaments industrials.
  4. Millores dels processos de refinació.
  5. Desenvolupament de nous productes de consum i de OOH.
  6. Introducció a noves tecnologies de conservació.