Els nostres centres productius estàn ubicats en emplaçaments clau que per la seva proximitat als orígens de producció permeten garantir la màxima qualitat i conservació del fruit.

Municipi País Activitat
Tárrega Espanya Filtratge, extracció, refinació i envasat d’oli d’oliva i de llavors.
Cabra Espanya Molturació, filtratge i envasat d’oli d’oliva.
Viator Espanya Molturació a per a l’obtenció d’oli d’oliva.
Sfax Tunísia Filtratge i envasat d’oli d’oliva.
Marzaglia Itàlia Producció i envasat de Vinagre de Mòdena.
Cairo Egipte Molturació per a l’obtenció d’oli d’oliva.