El procés productiu de l’oli d’oliva i de llavors és complex ja que hi ha un elevat component tecnològic que resulta crític per poder obtenir un producte d’alta qualitat i per poder optimitzar la capacitat de transformació en termes de cost i temps. A més, els estrictes controls de qualitat de Borges Agricultural & Industrial EdibleOils asseguren la qualitat i seguretat en totes les fases del procés productiu amb la presa de mostres en cada fase que garanteixen la traçabilitat i la total seguretat alimentària.